Morfologia krwi – najbardziej podstawowe badanie.

Badanie morfologiczne to najbardziej podstawowe badanie zlecane w gabinecie lekarza każdej specjalizacji. Ocena elementów morfotycznych krwi umożliwia wykrycie wielu groźnych dla życia chorób (anemia, białaczka, skaza krwotoczna).

Do elementów morfotycznych zaliczamy krwinki czerwone (erytrocyty), białe ciałka (leukocyty) oraz płytki krwi nazywane fachowo trombocytami. Każdy typ krwinki posiada odmienną funkcję w organizmie. Erytrocyty odpowiadają za dostarczanie tlenu oraz usuwanie dwutlenku węgla. Rolą białych krwinek jest ochrona organizmu przed patogenami. Homeostazę organizmu utrzymują trombocyty (odpowiedzialne za procesy krzepnięcia krwi).

krew

Podczas badania krwi oceniane są tak podstawowe parametry jak ilość,wielkość oraz masa krwinek. Ponadto następuje tutaj podział krwinek białych na frakcję granulocytową oraz leukocytową. Badanie obejmuje również ocenę zawartości hemoglobiny w krwince czerwonej. Jednym z badań są wskaźniki płytek krwi, m.in P-LCR i PDW, określające jakość płytek krwi. Na przykład P-LCR oznacza jak wiele jest płytek krwi o wielkości powyżej określonej normy. Ocena tego wskaźnika nie jest jednoznaczna, ponieważ podwyższone P-LCR niekoniecznie oznacza chorobę. Dopiero skojarzenie tych wyników z wynikami PDW, PLT i MPV pozwoli na prawidłowa interpretacje i wyciąganie wniosków.

Stosowane w laboratoriach normy są dostosowane zarówno do płci, jak i wieku pacjentów. Standaryzacja sprawia, że morfologia jest badaniem wiarygodnym i wpływającym na ocenę stanu pacjenta.